ห้องเรียนรู้เท่าทันข่าวปลอม – วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

ห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้ เท่าทันข่าวปลอม วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

บรรยากาศจากการทำกิจกรรมห้องเรียนออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้ข่าวปลอม จัดโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ร่วมกับโครงการ "เครือข่ายศูนย์รับแจ้งและติดตามผ่านช่องทางระบบสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย เพื่อการส่งเสริมสื่อสร้างสรรค์และป้องปรามสื่อที่ไม่ปลอดภัย" (ศสป.) ผู้พัฒนาระบบป้องปรามสื่อร้าย-ขยายสื่อดีในโลกออนไลน์ www.mediafunfacts.in.thทั้งนี้ โครงการศสป. ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีเป้าหมายเพื่อสร้างเครื่องมือยุคดิจิทัล เพื่อรับแจ้งคอนเทนต์ไม่เหมาะสม เป็นอันตราย รวมถึงคอนเทนต์ที่เหมาะสมควรเผยแพร่ต่อในโลกออนไลน์และโซเชียลมีเดีย#MediaFunFacts #ข่าวปลอม #FakeNews

โพสต์โดย สื่อสร้างสรรค์ บน 14 มีนาคม 2018

 

บรรยากาศจากการทำกิจกรรมห้องเรียนออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้ข่าวปลอม จัดโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ร่วมกับโครงการ “เครือข่ายศูนย์รับแจ้งและติดตามผ่านช่องทางระบบสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย เพื่อการส่งเสริมสื่อสร้างสรรค์และป้องปรามสื่อที่ไม่ปลอดภัย” (ศสป.) ผู้พัฒนาระบบป้องปรามสื่อร้าย-ขยายสื่อดีในโลกออนไลน์  www.mediafunfacts.in.th

ทั้งนี้ โครงการ ศสป. ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีเป้าหมายเพื่อสร้างเครื่องมือยุคดิจิทัล เพื่อรับแจ้งคอนเทนต์ไม่เหมาะสม เป็นอันตราย รวมถึงคอนเทนต์ที่เหมาะสมควรเผยแพร่ต่อในโลกออนไลน์และโซเชียลมีเดีย