อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ ผู้รู้วงการสื่อพูดถึงประเด็นข่าวปลอม

อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ พูดถึงประเด็นข่าวปลอมและการรับมือ

"(ในเรื่องข่าวปลอม) ผมว่าสังคมเรียนรู้ด้วยตัวเองไปเยอะ ที่ผ่านมาเห็นมีโครงการชัวร์ก่อนแชร์ของ Mcot แล้วล่าสุดก็มีโครงการของ Media Fun Facts "ประชาชนเรียนรู้-คนเรียนรู้ว่าต้องตั้งสติเวลาเจอข่าว โซเชียลมีเดียคือการ React (มีปฏิกิริยาตอบโต้) กับอารมณ์กับสื่อที่เข้ามา ยิ่งอะไรที่เราไม่ชอบ เรายิ่ง React แรง ผมคิดว่าเมื่อมีการให้ข้อมูลข่าวสารให้ระวังเรื่องสื่อปลอม Fake News อะไรต่างๆ นี่ ผู้บริโภคสื่อต้องตั้งสติ เริ่มต้นตั้งสติก่อน เช็กให้แน่ก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวพวกสุขภาพ หรือข่าวโจมตีคนนู้นคนนี้เราต้องตั้งสติ เพราะว่าเอาเข้าจริงนะครับ คนทั่วไปอาจไม่ทราบว่า กฎหมายพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นั่นถือว่ามีความผิดในการเผยแพร่ต่อ อันนี้ต้องระวังด้วย" คุณอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ อดีตผู้บริหารสื่อเครือเนชั่นและปัจจุบัน เป็นผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มข่าวออนไลน์ www.77kaoded.com ให้สัมภาษณ์ในประเด็นข่าวปลอมและการรับมือในยุคดิจิทัล ระหว่างร่วมกิจกรรมกับโครงการ ศสป. ผู้พัฒนาระบบป้องปรามสื่อร้ายขยายสื่อดี #MediaFunFactsอ่านเพิ่มเติม Media Fun Facts ขับเคลื่อนภาคีรับมือข่าวลวงโลกออนไลน์ คลิก http://bit.ly/2Hw8x81

โพสต์โดย สื่อสร้างสรรค์ บน 13 มีนาคม 2018

 

“(ในเรื่องข่าวปลอม) ผมว่าสังคมเรียนรู้ด้วยตัวเองไปเยอะ ที่ผ่านมาเห็นมีโครงการชัวร์ก่อนแชร์ของ Mcot แล้วล่าสุดก็มีโครงการของ Media Fun Facts

“ประชาชนเรียนรู้-คนเรียนรู้ว่าต้องตั้งสติเวลาเจอข่าว โซเชียลมีเดียคือการ React (มีปฏิกิริยาตอบโต้) กับอารมณ์กับสื่อที่เข้ามา ยิ่งอะไรที่เราไม่ชอบ เรายิ่ง React แรง ผมคิดว่าเมื่อมีการให้ข้อมูลข่าวสารให้ระวังเรื่องสื่อปลอม Fake News อะไรต่างๆ นี่ ผู้บริโภคสื่อต้องตั้งสติ เริ่มต้นตั้งสติก่อน เช็กให้แน่ก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวพวกสุขภาพ หรือข่าวโจมตีคนนู้นคนนี้เราต้องตั้งสติ เพราะว่าเอาเข้าจริงนะครับ คนทั่วไปอาจไม่ทราบว่า กฎหมายพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นั่นถือว่ามีความผิดในการเผยแพร่ต่อ อันนี้ต้องระวังด้วย”

คุณอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ อดีตผู้บริหารสื่อเครือเนชั่นและปัจจุบัน เป็นผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มข่าวออนไลน์ www.77kaoded.com ให้สัมภาษณ์ในประเด็นข่าวปลอมและการรับมือในยุคดิจิทัล ระหว่างร่วมกิจกรรมกับโครงการ ศสป. ผู้พัฒนาระบบป้องปรามสื่อร้ายขยายสื่อดี #MediaFunFacts

อ่านเพิ่มเติม : Media Fun Facts ขับเคลื่อนภาคีรับมือข่าวลวงโลกออนไลน์ คลิก http://bit.ly/2Hw8x81