รู้เท่าทันและรับมือข่าวปลอมในโลกออนไลน์ – กลุ่มลูกเหรียง

 

บรรยากาศ Workshop “รู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอมในโลกออนไลน์”

บรรยากาศกิจกรรม Workshop เชิงปฏิบัติการ “รู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอมในโลกออนไลน์” พร้อมเรียนรู้การใช้งานระบบปฏิบัติการป้องปรามสื่อร้าย ขยายสื่อดี Media Fun Facts ร่วมกับสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ( กลุ่มลูกเหรียง) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (มรย.) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ทั้งนี้ โครงการ ศสป. ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เชิญประชาชนร่วมแจ้งคอนเทนต์ในโลกออนไลน์ ทั้งที่น่าส่งเสริมและไม่เหมาะสม คลิกไปที่เว็บไซต์ www.mediafunfacts.in.th

โพสต์โดย สื่อสร้างสรรค์ เมื่อ 8 เมษายน 2018

 

บรรยากาศกิจกรรม Workshop เชิงปฏิบัติการ “รู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอมในโลกออนไลน์” พร้อมเรียนรู้การใช้งานระบบปฏิบัติการป้องปรามสื่อร้าย ขยายสื่อดี Media Fun Facts ร่วมกับสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ( กลุ่มลูกเหรียง) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (มรย.) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ทั้งนี้ โครงการ ศสป. ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยให้ประชาชนร่วมแจ้งคอนเทนต์ในโลกออนไลน์ ที่น่าส่งเสริม-สนับสนุน รวมถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม สามารถแจ้งได้ที่เว็บไซต์ www.mediafunfacts.in.th