ชวนโหลดหนังสือ ‘สื่อ-แวด-ล้อม’ ส่งเสริมสื่อปลอดภัย-สร้างสรรค์

ขอเชิญโหลดหนังสือ ‘สื่อ-แวด-ล้อม’ เขียนโดย ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา อ.การดา ร่วมพุ่ม และ ดร.มาโนช ชุ่มเมืองปัก จากคณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) โดยหนังสือจะมาเล่าถึงนิเวศสื่อที่ดี เพื่อส่งเสริมสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

E-book โหลดได้ที่
http://www.cyberdg.com/ThaiMedia/MediaEcosystem.html