“กินน้ำที่เย็นจัดบ่อยๆ จะทำให้เป็นนิ่ว” เรื่องนี้จริงหรือไม่ ?

ตามที่มีการส่งต่อข้อมูล แชร์ในสังคมออนไลน์เตือนว่า “กินน้ำที่เย็นจัดบ่อยๆ จะทำให้เป็นนิ่ว” ดังนั้นจึงต้องระวังและหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำเย็น นั้น

จากการตรวจสอบข้อมูลกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พบว่า การกินน้ำเย็นจัดบ่อยๆ ไม่เกี่ยวข้องกับการเป็นโรคนิ่วในไต

โดยสาเหตุของการเกิดโรคนี้แท้จริงแล้ว เกิดได้จากหลายปัจจัยร่วมกัน ตั้งแต่ปัสสาวะมีความเข้มข้นสูง ดื่มน้ำน้อยและสูญเสียเหงื่อมาก หรือกินอาหารที่มีแคลเซียมสูง โปรตีนสูง โซเดียมสูง เป็นประจำ หรือมีภาวะยูริกในเลือดสูง เช่น เป็นโรคเกาต์

หรือคนที่เป็นโรคมะเร็งระหว่างได้รับเคมีบำบัด และกินยาบางอย่าง เช่น ยากันชักไดแลนติน หรือมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคนิ่วมาก่อน เป็นต้น

ดังนั้น เรื่องการดื่มน้ำเย็นแล้วทำให้เป็นโรคนิ่ว จึงไม่เป็นความจริง #ข่าวปลอม ขอประชาชนอย่าแชร์และส่งต่อเด็ดขาด

ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เว็บไซต์ 🌐 : https://oryor.com/digi_dev/
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://oryor.com/digi_dev/detail/media_specify/637

_______
📍ท่านสามารถติดตามข่าวสารและแจ้งสื่อร้าย ขยายสื่อดีผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ “เครือข่ายศูนย์รับแจ้งและติดตามผ่านช่องทางระบบสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย เพื่อการส่งเสริมสื่อสร้างสรรค์และป้องปรามสื่อที่ไม่ปลอดภัย” (ศสป.) ดังนี้
เว็บไซต์ 🌐 : https://www.mediafunfacts.in.th/
เฟซบุ๊ก 💻 : https://www.facebook.com/mediafunfacts/