ระวัง !!! อย่าหลงเชื่อ กลุ่มแอบอ้างให้สมัครสมาชิกเพื่อปลูกกัญชา

ตามที่มีการแชร์ข่าวในสื่อโซเชียลมีเดียเชิญชวนให้ประชาชนจ่ายค่าสมัครสมาชิก เพื่อเป็นค่าใบอนุญาตปลูกกัญชานั้น จากการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พบว่าข้อความดังกล่าวมีเนื้อหาเป็นเท็จ

โดย นพ. ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้กฎหมายอนุญาตให้ครอบครองเพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์หรือการใช้รักษาโรคเท่านั้น แต่ยังไม่มีการอนุญาตให้ประชาชนหรือเกษตรกรรายย่อยปลูกต้นกัญชาแต่อย่างใด

สำหรับผู้ที่สามารถปลูกกัญชาได้ ต้องเป็นเกษตรกรที่รวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชน หรือวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมาย และร่วมดำเนินการกับหน่วยงานของรัฐ

หรือกรณีที่มีโครงการร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ และยังต้องดำเนินการร่วมกับหน่วยงานของรัฐด้วย ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติด เพียงเท่านั้น

ทั้งนี้ อย. ย้ำว่าในช่วงนิรโทษกรรมครอบครองกัญชา ขอให้ผู้ที่ครอบครองกัญชารีบเข้ามาแจ้งก่อนสิ้นสุดเวลาตามที่กฎหมายกำหนดในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 โดยผู้ครอบครองกัญชามาก่อน ที่อยู่ในกรุงเทพฯ สามารถแจ้งได้ที่สำนักงาน อย. ถนนติวานนท์ ส่วนต่างจังหวัดแจ้งได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน อย. 1556 กด 3

จึงขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อกับคำเชิญชวนของเครือข่ายบางกลุ่มที่แอบอ้างว่าสามารถดำเนินการขอใบอนุญาตปลูกกัญชาให้ท่านได้ เพราะอาจตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ และกระทำความผิด พระราชบัญญัติยาเสพติด ซึ่งมีโทษทั้งจำ ทั้งปรับ

ข้อมูลจาก : สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เว็บไซต์ 🌐 : https://oryor.com/digi_dev/
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://bit.ly/2PXh752
_______________________________

📍ท่านสามารถติดตามข่าวสารและแจ้งสื่อร้าย ขยายสื่อดีผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ “เครือข่ายศูนย์รับแจ้งและติดตามผ่านช่องทางระบบสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย เพื่อการส่งเสริมสื่อสร้างสรรค์และป้องปรามสื่อที่ไม่ปลอดภัย” (ศสป.) ดังนี้
เว็บไซต์ 🌐 : https://www.mediafunfacts.in.th/
เฟซบุ๊ก 💻 : https://www.facebook.com/mediafunfacts/