ข้อมูลติดต่อ

เครือข่ายศูนย์รับแจ้งและติดตามผ่านช่องทางระบบสื่อออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย เพื่อการส่งเสริมสื่อสร้างสรรค์และป้องปรามสื่อที่ไม่ปลอดภัย (ศสป.)
26 / 110 ซอยรัชประชา 2 ถนนรัชดา-ประชาชื่น แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900

26/110 Soi Rachchapracha 2, Rachchada-Prachacheun Rd., Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, Bangkok 10900

อีเมล : mediafunfacts@gmail.com
โทรศัพท์ : 096-8822820
แฟกซ์ : 02-911-1470
สอบถามปัญหา : 096-8822820

แบบฟอร์มติดต่อโครงการ ศสป.